Ezoteryka

Polecamy

Wolna wola10.12.2017

Przeznaczono nam wolną wolę, czyli o sensie wiary w przeznaczenie i potędze wolnej woli.

Vonnegut`owscy bohaterowi przyjmowali je z pokorą, nierzadko nawet z niekrytą radością, de Mello podważał jego istotę, a przeciętny człowiek wspomina o nim przeważnie w chwilach, kiedy staje na rozstajach dróg...... los; fatum; fortuna... przeznaczenie. Czy w ogóle istnieje i gdzie kryje się sedno tego, co decyduje o życiu człowieka?

W jaki sposób rozumiemy przeznaczenie?

Nierzadko, kiedy ludzi spotykają na swojej drodze problemy i trudności, kiedy jakość ich życia nagle się zmienia, z rozumnych i świadomych istot, stają się bezwolnymi jednostkami, zdającymi się na los. Tracą siłę i chęci do działania, poddając się czemuś, co w ich wyobrażeniach odpowiada za zaistniałą sytuację; poddając się przeznaczeniu. I o dziwo prawidłowość ta jest przede wszystkim właściwa sytuacjom, w których to człowiek zostaje poddany próbie i kiedy dochodzi on do wyborów ostatecznych. Wtedy właśnie znaczna większość ludzi woli pozbyć się odpowiedzialności i przywołuje, niczym zaklęcie, pojęcie przeznaczenia; losu, który był im pisany, niezależnie od tego, co zrobili do tej pory, a czego zaniechali. Niezależnie od podjętych decyzji, wyborów, porażek i sukcesów. Oto bez ich udziału, niejako "poza nimi" wypełnia się ich przeznaczenie. Ale czy tak się dzieje naprawdę?

Wolna wola, a przeznaczenie.

Nie tylko całe grono behawiorystów, ale też duchowni różnych wyznań, a nawet wybitni humaniści, sytuacje takie widzą i oceniają zupełnie inaczej. Każda bowiem jednostka, która poświeciła nieco czasu i uwagi na refleksję o człowieku, jego istnieniu i jakości jego życia, niezależnie od wiary, jaką wyznaje, zna pojęcie wolnej woli i samostanowienia, jako najbardziej wartościowych, w naukach humanistycznych i w teologii, atrybutów istoty ludzkiej. To ją, jako największy dar ofiarował nam Bóg, zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego i to ją doceniają ponad wszystko religie wschodu. Wolna wola to kwintesencja człowieczeństwa, która jednocześnie koncepcję przeznaczenie nie tyle niszczy, co bardzo ogranicza. Zgodnie bowiem z szeroko rozumianą filozofią i teologią, to właśnie samostanowienie jest sensem i determinantem jakości życia człowieka, a uciekanie i szukanie schronienia pod płaszczem przeznaczenia, jest także decyzją, z tym ze równocześnie największym dowodem na to, że decydując, rzeczywiście to my, a nie przeznaczenie, jesteśmy odpowiedzialni za własne życie. 

Źródła:
1. Antonio de Mello, Przebudzenie
2. Adonai.pl: http://adonai.pl/milosc/?id=121
Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © Przeznaczenie.biz