Wróżby

Polecamy

Nostradamus24.07.2010

Nostradamus
Przepowiednie, wróżby, pytania o przyszłość od wieków fascynowały i nadal fascynują ludzkość. Na pytania o to co się wydarzy próbują odpowiedzieć ludzie prości jak i uczeni, którzy swoją wiedzę czerpią z układów gwiazd na niebie. Jednym z najsłynniejszych przepowiadaczy przyszłości był, żyjący w XVI wieku Nostradamus.

Nostradamus urodził się we Francji w grudniu 1503 roku. Jego przepowiednie przeraziły i zafascynowały całe rzesze ludzi. To co napisał w czterowierszach zwanych centuriami, przez całe wieki różni ludzie interpretowali na różne sposoby. Jedno co łączy wszystkie przepowiednie Nostradamusa to fakt, że są one negatywne. Nostradamus w swoich centuriach przepowiada głównie straszliwe klęski, kataklizmy, choroby, głód, trzęsienia ziemi i wojny.

Nostradamus od najmłodszych lat przejawiał nieprzeciętną inteligencję i zdolności do nauki. Przez całe swoje życie zajmował się dwoma rzeczami: medycyną i astrologią. Jako medyk zyskał ogromną popularność i uznanie, pomimo faktu, że sposób w jaki leczył odbiegał od tego jak robili to inni lekarze. Jego teorie nie od razu zyskały zrozumienie ówczesnego środowiska medycznego. Nostradamus stał się sławny dzięki ludziom, których leczył. Pasją Nostradamusa było przewidywanie odległej przeszłości na podstawie obserwowanego przemieszczania się ciał niebieskich. Nostradamus czerpał inspirację do swoich przepowiedni także z biblii, głównie ze Starego Testamentu. Swoje przepowiednie Nostradamus zaczął zapisywać po tym, jak przyszedł na świat jego pierwszy syn.

Proroctwa tego uczonego są na tyle uniwersalne, że można dopasować je do wielu wydarzeń, które nastąpiły wiele lat po tym, gdy zostały spisane. Przepowiednie Nostradamusa można rozumieć, odbierać, odczytywać i tłumaczyć w różnoraki sposób.

Przepowiednie Nostradamusa budzą bardzo wiele sprzecznych odczuć. Niektórzy traktują je bardzo poważnie i uważają za mądrą refleksję na temat losów świata, inni uważają je za zbiór bezsensownych i nie mających znaczenia wróżb, które w dodatku są lustrzanym odbiciem wydarzeń, które miały już miejsce w przeszłości. Skoro udziałem ludzkości stały się niegdyś głód, wojny, trzęsienia ziemi i plagi to nie trudno przewidzieć, że zjawiska te dotkną rodzaj ludzki w przyszłości.

Niektórzy z kolei uważają, że Nostradamus po prostu zabawił się w pisanie wierszy o przyszłości, a my truchlejemy ze strachu nad tym co tam napisał. Sam autor przepowiedni w jednym z wierszy uświadamia czytelników, że do zrozumienia jego przepowiedni potrzebne jest wykształcenie i światły umysł. Nostradamus twierdzi też, że wszystko co zawarł w swoich przepowiedniach, stanie się jasne i zrozumiałe dla wszystkich zanim minie rok 2050. Niektóre z przepowiedni Nostradamusa zostały dokładnie umiejscowione w czasie. I tak jedenaście lat temu mieliśmy przeżyć najgorszy rok, obfitujący w największe kataklizmy. Tymczasem rok 1999 nie był ani gorszy, ani lepszy od tych, które były przed i po nim.

Jednym z głównych i najbardziej przerażających wątków przepowiedni Nostradamusa jest wizja zapanowania Islamu nad światem. Islam ten ma przejąć władzę nad światem jako byt określany mianem Antychrysta. Proroctwa te mogą mieć źródło w podbojach, których dokonywali Ottomani za życia uczonego.

Według Nostradamusa koniec świata jest bliski i nieunikniony. Nostradamus nie był jedynym człowiekiem w swoich czasach, który przepowiadał bliski i straszny koniec naszej planety.

Przepowiednie Nostradamusa to księga pełna niezrozumiałych symboli i trudnych zagadek, ale, jeśli nie chcemy, naprawdę nie musimy ich rozwiązywać. Wystarczy jeśli skupimy się na naszej własnej i realnej przyszłości.

Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © Przeznaczenie.biz