Wróżby

Polecamy

Przeznaczenie20.07.2010

Jednymi z najbardziej znanych przepowiedni są przepowiednie Malachiasza i Nostradamusa. Dotyczą one m.in. wizji końca świata i innych wielkich tragedii ludowych. Ludzie właśnie takich przepowiedni boją się najbardziej, nie wiedzą jaka czeka ich przyszłość, dlatego sięgają po porady do wróżek, horoskopów, kart (np. takich jak tarot). Ludzie wierzą w przepowiednie, ponieważ mają nadzieję, że uda im się uchronić przed złym losem, wypadkami i różnego rodzaju nieszczęściami..

Większość z nas nie przyznaję się do wiary w przepowiednie i publicznie wyraża się o nich jak o kompletnych bzdurach, jednak w swojej podświadomości doszukuję się prawdy. Zdarza się, że przypadkiem natrafiamy na oszustów i naciągaczy, którzy chcą przepowiedzieć nam przyszłość za opłatą pieniężną, którzy bogacą się na naszym nieszczęściu, jednak są również prawdziwi wróżbici, których pomoc często jest przydatna w uchronieniu się przed katastrofami.


Choć często mówimy o przeznaczeniu, lub po prostu używamy  trakcie rozmów tego określenia, nie zawsze zastanawiamy się, co ono właściwie dla nas znaczy. Jedni pojmują przeznaczenie jako nieunikniony układ zdarzeń, zapisany gdzieś w gwiazdach. Inni zaś uważają, że jeżeli istnieje jakiekolwiek przeznaczenie, koniecznie musi ono pochodzić od boga. Są i tacy, którzy nie wierzą w przeznaczenie, a jednak zdarza im się używać zwrotów, lub przysłów, które sugerują, że dla każdego człowieka, został ułożony już plan.

Najsłynniejsze z nich to:

„Bóg obiecuje bezpieczne lądowanie, ale nie spokojny lot”
„Co  się odwlecze, to nie ociecze”
„Jastrząb pożera gołębia, tak już jest od wieków”
„Kiedy przychodzi przeznaczenie, lekarz staje się błaznem”
„Nigdy nie martwię się o przyszłość. Przychodzi wystarczająco szybko”
„Przypadek to słowo pozbawione sensu. Nie ma niczego, co nie miałoby swoich przyczyn”
„Twoje przeznaczenie zależy od decyzji, które właśnie podejmujesz”
„Wszystko co nam się przytrafia, dzieje się zawsze z jakiegoś powodu”

Z różnorodności, jaką nietrudno zaobserwować w powyższych sentencjach, wynika iż wielcy uczeni, pisarze, a także myśliciele, rozmyślając o jednym i tym samym pojęciu, dochodzili do bardzo różnych wniosków.  O ile jedni wierzyli  w bożą moc układania czyichś planów, tak inni twierdzili, że przeznaczenie człowieka, znajduje  się tylko i wyłącznie w jego rękach.  Jeszcze inni uważali, że przeznaczenie to nic innego, jak odwieczne prawa naturalne, według których zdarzenie pociąga za sobą nieuniknione, ale z racji doświadczenia możliwe do przewidzenia skutki.

 Z przeznaczeniem powiązane jest także wiele symboli i pojęć. Pochodzą one głównie z mitologii, oraz religii wschodu.  Np. Koło fortuny, będące odzwierciedleniem nieobliczalności i zmienności losu ludzkiego, czasem odczytywane też jako symbol marności i bezsensu wszystkich ludzkich wysiłków; czy fatum- niechciany, ale zarazem nieunikniony los, który w żadnym wypadku nie sprzyja człowiekowi. Seria niefortunnych zdarzeń, które mogą okazać się tragiczne w skutkach.

Z przeznaczeniem bezpośrednio wiążą się następujące idee filozoficzne:

  • determinizm - nurt zakładający, że skoro wszystko ma swoją przyczynę, to znając stan wszechświata  na chwilę obecną, jesteśmy zdolni przewidzieć wszystko co się wydarzy, a także iż w takim układzie rzeczy, nie ma miejsca na zadziałanie „wolnej woli”, którą każdy człowiek został obdarzony przez boga
  • fatalizm - filozofia, według  której los człowieka jest już ściśle określony i mimo nawet największych starań nic nie jest w stanie go zmienić
  • predestynacja -  to pogląd, który również  zakłada , iż na każdego człowieka jest już pomysł, jednak w tym wypadku, może być to tylko i wyłącznie idea boża
  • katastrofizm - wyznawcy tej filozofii wierzyli, że jedynym  przeznaczeniem świata jest zagłada. Jest ona nieunikniona, a całe nasze życie, to tylko zbliżanie się do niej.

Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © Przeznaczenie.biz