Tarot

Polecamy

Historia Tarota14.07.2010

Historia tarota sięga bardzo daleko, ponieważ już w XV wieku pojawiły się pierwsze karty. Najstarsze z nich pochodzą z roku 1450. Wtedy jeszcze karty owe służyły wyłącznie do gry. Nie znano wówczas ich działania służącego do przepowiadania przyszłości. Tak naprawdę trudno zgadnąć, kiedy zaczęto uważać je za materiał do wróżb i przepowiadania przyszłości oraz skąd pochodzą, ponieważ różne źródła podają bardzo różne definicje.

Wszyscy są jednak zgodni, że pewien Szwajcar o nazwisku de Gebelin zaczął poszukiwania związku kart z kapłanami egipskimi. Podczas takiego poszukiwania, rozpoczął też według wiedzy, którą już posiadł, przypisywać poszczególnym kartom konkretne znaczenie, co zapoczątkowało opisywani za ich pomocą cech i przywar ludzkich.

Do każdej karty przypisał też jedną literę hebrajskiego. Po jakimś czasie zaczęli się pojawiać wróżbici, którzy zaczęli próbować czytać z takich kart, przyszłość, próbowali znaleźć powiązanie wydarzeń w ludzkim życiu ze znaczeniem kart. Stąd właśnie zaczęła się praca nad nimi. Potem już tylko rozpoczęły się prace nad kartami i dogłębne poznawanie ich znaczenia. W międzyczasie  de Gebelin podzielił karty i część oznaczył jako arkana wielkie i małe. Obecny kształt i znaczenie kart to efekt badań i dochodzenia do końcowego znaczenia kart wielu ludzi przez całe lata.
Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © Przeznaczenie.biz