Andrzejki

Polecamy

Andrzejki 201510.10.2015

Andrzejki są tradycyjnie obchodzone w nocy z 29 na 30 listopada 2015. Jest to święto, które na trwałe zakorzeniło się w polskiej tradycji i od lat jest uroczyście obchodzone. Andrzejki nieodzownie kojarzą się z wróżbami andrzejkowymi, których jest cała masa. 

Niezależnie od regionu Polski najbardziej popularną wróżbą andrzejkową jest wróżenie z wosku. W dawnej Polsce do wróżenia zapraszane były wyłącznie panny, którym andrzejkowe wróżby miały przepowiedzieć, kto zostanie ich mężem oraz kiedy dojdzie do zaślubin. Dziś wróżby andrzejkowe mają raczej znaczenie zabawowe, bardzo często wróżby są organizowane w ramach przyjęcia andrzejkowego i już nie tylko panny biorą udział we wróżeniu.

Drugą bardzo popularną wróżbą andrzejkową jest wróżba z wykorzystaniem butów. Dziewczyna, której but najprędzej przejdzie przez próg, jako pierwsza wyjdzie za mąż. Bardzo popularna jest także wróżba z wykorzystaniem pierścionka, który zawieszony na sznurku ma przepowiedzieć ile się będzie miało w przyszłości dzieci. 

W zależności od regiony Polski wróżby mogą być rożne. Dla przykłady w Polsce centralnej bardzo popularna jest również wróżba z obierkami od jabłka. Wróżba ta polega na tym, że każda z dziewczyny obiera jabłko, w taki sposób, aby obierka była jak najdłuższa. Następnie obierkę rzuca się za siebie przez ramię. Jeżeli obierka spadła na podłogę, to ocenia się jej kształt oraz wskazuje się na to, jaką literkę z alfabetu będzie przypominać obierka. Na tą literę będzie się zaczynać imię przyszłego męża. 

Kolejnym przykładem wróżby andrzejkowej jest wróżba z karteczkami, na których wypisuje się imiona chłopców. Karteczki w noc andrzejkową wkłada się pod poduszkę, a rano wyciąga się jedną z nich. Imię zapisane na wyciągniętej karteczce będzie należeć do przyszłego męża. 

Istnieje jeszcze całe mnóstwo innych wróżb andrzejkowych. W dzisiejszych czasach są one chętnie odprawiane, gdyż są one świetnym sposobem na zabawę. Jednak przywiązuje się coraz mniejsze znaczenie do wyników tych wróżb, traktując je jedynie jako formę doskonałej rozrywki.
Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © Przeznaczenie.biz